Spotkanie Rady Kręgu

Ostatnie obrady Rady Krągu Totemowego odbyły się dnia 11. czerwca 2003 r u dh Puchacza, i w głównej mierze dotyczyły wizyty Krągu Totemowego na obozie oraz kwestii przyjęcia nowych członków. Dziękując za zaproszenie Komendy Szczepu Rada postanowiła zwołać obrzędowe spotkanie przy ognisku obozowym, wieczorną porą, dnia 16 sierpnia 2003 r. Wszystkich członków Krągu serdecznie zapraszamy do odwiedzenia obozu w dniach od 15. do 17. sierpnia br. (miejscowość Danków, nad jez. Kinołęka, woj. lubuskie) Szczegółowych informacji udziela hm. Zbigniew Wilk – „Tapir Mocny” – tel. 294-74-93, kom. 505-63-20-63

Comments are closed.