Krótka relacja po Złazie

W dniu 23 października 2004 roku 22 członków naszego Krągu rozpoczęło spotkanie kończące kolejną kadencję Rady. W trakcie spotkania przybyła jedna osoba. Najważniejszymi elementami ZŁazu było posumowanie kadencji, udzielenie absolutorium, zmiana statutu oraz wybory nowej Rady. Wnioskiem ustepującej Rady wynikajacym z bieżącej pracy była propozycja przedstawiona Złazowi zmniejszenia liczby jej członków na następną kadencję z 11 do 9. Zmiana ta miała jeszcze inne uwarunkowania ale te zostały przedstawioe w piśmie zwołującym Złaz. Propozycja została zaakceptowana. Ustępująca Rada otrzymała absolutorium. Natomiast nie zdołano wyłonić spośród uczestników Złazu nowej Rady. Wobec tego faktu dotychczasowa Rada dostała upoważnienie do dalszego działania i zwołania następnego Złazu. Uczestnicy wypowiadali się za zwołaniem naszego spotkania nie dalej niż do końca maja przyszżego roku. Najważniejszą sprawą jaka została wywołana w trakcie wyboru nowej Rady były kontakty i współpraca Kręgu ze Szczepem. Złaz Kręgu zakończył się wspólnym ze Szczepem kominkiem. Ja osobiście z dużym zadowoleniem spiewałem piosenki harcerskie z naszych lat (lata 1968-1980), które w dalszym ciżgu są spiewane przez młodych członków naszego Szczepu. A ileż jest nowych jakże wspaniałych. Niektóre z nich mieliśmy możliwość wysłuchać. Do tego migocący płomyk święcy jakoś dziwnie przygasajacy wtedy gdy powinien. Wszystko to sprawiło, że poczużem się jak za dawnych młodych lat. Lat kiedy „Wichry” stawały się bardzo znaczącym środowiskiem na mapie harcerskiej Krakowa. Trochę w tej relacji osobistego wątku. Ale wracamy do sprawozdania. Aby rozwiązać problemy, które zostały postawione przed Radą – spotyka się ona zaraz po 1.XI.

Comments are closed.