Złaz Kręgu Totemowego

Komunikat Złazu Kręgu Totemowego Synów i Dzieci Pioruna Druhny i Druhowie! Instruktorki i Instruktorzy!

W dniu 18 października 2008 r. w Krakowie odbył się kolejny Złaz członków Kręgu Totemowego Synów i Dzieci Pioruna.
Uczestnicy Złazu dokonali podsumowania działalności w latach 2005 – 2008, wyborów władz Kręgu i Sądu Honorowego, oraz określono kierunki działalności na lata 2008 – 2011. W uznaniu długoletniej służby instruktorskiej, zasług dla Drużyn Szczepów 5 KDH oraz Kręgu Totemowego Synów i Dzieci Pioruna uczestnicy Złazu nadali ustępującemu z funkcji VI Wodza Kręgu Totemowego hm. Antoniemu Gryglewskiemu – „Puchaczowi Krzywodziobowi” tytuł Honorowego Wodza Kręgu Totemowego Synów i Dzieci Pioruna.

W skład Rady Kręgu wybrani zostali dh. i dh.:
Filip Balicki – „Struś Opiekun”
Agnieszka Czarniecka – Szmyrka – „Foka Łagodna”
Tadeusz Czarniecki – „Pingwin Szlachetny”
Andrzej Gaczorek – „Ryś Wytrwały”
Julia Górecka – „Wapiti Pomocna”
Wiesław Hajos – „Żuraw Rozważny”
Joanna Jażdżyńska – „Czubatka Radosna”
Paweł Ludwig – „Gepard Wierny”
Szymon Michalik – „Renifer Zawzięty”
Adam Staszczyński – „Wilk Gospodarny”
Zbigniew Wilk – „Tapir Mocny”
Ponadto, zgodnie ze Statutem Kręgu Totemowego Synów i Dzieci Pioruna do składu Rady powołano dh. Antoniego Gryglewskiego – „Puchacza Krzywodzioba” oraz dh. Anetę Wolską – „Orzesznicę”.

W skład Sądu Honorowego wybrani zostali dh. dh.:
Bartłomiej Homiński – „Puszczyk Przyjaciel”,
Wojciech Kolka – „Słoń Wytrwały”,
Michał Stachura – „Koala Wędrowiec”.

Członkowie Sądu Honorowego powierzyli funkcję Przewodniczącego dh. Bartłomiejowi Homińskiemu – „Puszczykowi Przyjacielowi”. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady wybrali ze swojego grona VII Wodza Kręgu. Został nim dh Paweł Ludwig – „Gepard Wierny”. Obowiązki Zastępcy Wodza pełnić będą dh. dh. Wiesław Hajos – „Żuraw Rozważny” i Adam Staszczyński – „Wilk Gospodarny”, natomiast sekretarza – Agnieszka Czarniecka – Semyrka – „Foka Łagodna”.

Czuwaj!

Przewodniczący Złazu
Kręgu Totemowego Synów i Dzieci Pioruna
„Żuraw Rozważny”
phm. Wiesław Hajos HO

Comments are closed.