Rada Kręgu

2 czerwca 2009 roku odbyło się spotkanie Rady Kręgu. Omawiano na nim sprawy związane z :  funkcjonowaniem harcówki,  akcją 100-lecia Piątki, obozem letnim Szczepu, f inansowaniem bieżącej działalności, zaginionym sztandarem oraz dokumentacją historyczną

Comments are closed.