Nowy Syn

Dzisaj odbyło się koleje spotkanie Kręgu Totemowego. Tradycyjnie odwiedziliśmy grób Pumy Drapieżnej w Lanckoronie, a następnie udaliśmy się do Ważki na spoktanie towarzyskie. Zgodnie z decyzją Rady Kręgu nowym Synem Pioruna został Fenek, od dziś Fenek Roztropny, który otrzymał również proporczyk ze swoim totemem.