Przekazanie funkcji Komendanta Szczepu WICHRY

Dzisaj wieczorem pod tablicą pamięci Staszka Okonia odbyło się przekazanie funkcji Komendanta Szczepu 5 KDH WICHRY. Rada Szczepu Wichry wybrała na XVI. Szczepowego phm. Filipa Balickiego HR Strusia Opiekuna, jednocześnie zwalniając z funkcji XV. Szczepowej pwd. Anetę Wolską sam. Orzesznicę.

Podczas uroczystości na wniosek Wodza Kręgu VIII Wielkim Chorążym Bractwa Dwóch Sztandarów został ćw. Jakub Górniak.

W związku ze zmianą na funkcji Komendanta Szczepu swój skład zmienia również Rada Kręgu. Miejsce Orzesznicy zajmuje Struś Opiekun (z racji pełnienia funkcji), pozostawiając vacat na miejscu zarezerwowanym dla członka Rady pochodzącego z wyboru.

Comments are closed.