Uroczystość 100-lecia na Dziedzińcu Wawelskim

18 września 2011 roku o godzine 15.30 rozpoczeły się główne uroczystości 100-lecia drużyny. Tradycyjnie spotykaliśmy się na Dziedzińcu Arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu. Głównym akcentem uroczystości było przekazanie zaginionego w latach pięćdziesiątych sztandaru Piątki. Na dziedzińcu stawiło się kilka pokoleń Piątaków a niektórzy z nich pamiętali podniosłe chwile związane z otrzymaniem przed laty obecnie odnalezionego sztandaru. Wśród zaproszonych gości byli: Pan Senator RP Kazimierz Wiatr, Sekretarz Wojewódzkiej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Pan Marcin Tatara, Pani Agata Tatara – Radna Miasta Krakowa, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. rozwoju miasta Pan Kazimierz Bujakowski, Przewodnicząca Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR dh. hm Marta Serwin HR oraz Honorowy Wódz Kręgu Totemowego dh. Hm Antoni Gryglowski „Puchacz Krzywodziób”. W trakcie uroczystego Apelu wysłuchaliśmy słów Pana Andrzeja Zemanka – spadkobiercy osoby, która przez wiele lat przechowywała w ukryciu i tajemnicy zaginiony sztandar Piątki. Kilku członków Kręgu otrzymało Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Szczep „Wichry”, dh. Antoni Gryglowski oraz dh Zbigniew Wilk otrzymali Odznakę „Honoris Gratia”. Komendant Szczepu i Wódz Kręgu Totemowego  wręczyli najbardziej wyróżniającym się w pracy osobom Odznaki Szczepu Wichry i Złote Odznaki 100-lecia. Najmłodsi druhowie i druhny otrzymali  z rąk Wodza Kręgu bordowe chusty. Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem Hymnu Piątki oraz krótką defiladą Szczepu. Pogoda dostosowała się do  rangi uroczystości. Na niebie niepodzielnie panowało słońce. Każdy z uczestników uroczystości miał możność wpisania się do Pamiątkowej Księgi i wielu skorzystało z tej sposobności. Nasza uroczystość wzbudziła duże zainteresowanie wśród licznie odwiedzających w tym czasie Wawel osób

.

 

 

Comments are closed.