Spotkanie Rady Kręgu

Dzisiaj 26 marca 2013 roku o godzinie 20.00 Rada Kręgu widzi się na kolejnym spotkaniu.

Comments are closed.