Złaz Kręgu

16 listopada 2014 roku na wezwanie Wodza Kręgu odpowiedziało 22 członków Kręgu. Stawili się wszyscy w tzw. drugim terminie i wtedy hymnem Kręgu rozpoczęliśmy nasz Złaz. Wódz Kręgu w skrócie omówił działania Rady w upływającej kadencji oraz jej współpracę ze Szczepem. Kolejnym punktem spotkania była propozycja nowego brzmienia naszego Statutu. Ideą zmiany było jego odformalizowanie i dopasowanie do aktywności członków Kręgu. Po krótkiej dyskusji nowy statut został przyjęty przez Złaz. Od tego momentu mamy Regulamin a nie statut. W oparciu o zatwierdzony Regulamin Złaz przystapił do wyboru nowej Rady. Wódz Kręgu Gepard Wierny podziękował ustepującej Radzie za współpracę i zakomunikował, że pragnie zakończyć Wodzowanie i skorzysta z przywileju obecności w Radzie jaki przysługuje byłym Wodzom Kręgu. Do nowej Rady zgłoszono 8 osób, które w sposób przewidziny w nowo uchwalonym regulaminie zostały wybrane do Rady. A ta, na swoim pierwszym, bardzo krótkim spotkaniu wybrała nowego Wodza Kręgu, którym został Wilk Gospodarny. Członkami Rady zostali Żuraw Rozważny, Fenek Roztropny, Orlik Bojowy, Wilga Ambitna, Cietrzew Stanowczy, Słoń Wytrwały i Tapir Mocny. Złaz dokonał również wyboru Sądu Honorowego, którego Przewodniczącym został Struś Opiekun a członkami Czubatka Radosna i Renifer Zawzięty. Złaz wyborczy po raz pierwszy od wielu lat odbył się na wolnym powietrzu, przy ognisku. Gdy rozpoczynaliśmy nasze spotkanie  witał nas piękny zachód słońca a żegnał – niestety – deszcz. Pomimo takiej aury nikt z nas nie odczuwał nieprzyjemnosci pogodowych. Miejsce jest kapitalnie przygotowane do spotkań przy ognisku. Kto wie czy nowa Rada nie zorganizuje w Forcie jakiegoś spotkania. Spotkanie zakończyliśmy tradycyjnie stając w kręgu wokól ogniska. Dla informacji: funkcję gospodarza tego miejsca pełnił dla nas Dh. Sabiński. Wielu osobom znana postać.

 

Comments are closed.