Wspomnienie

 

Wczoraj na cmentarzu Pogórskim pożegnalismy członka naszego Kręgu – Pawia Krzykliwego. Cześć Jego pamięci.

Ś†P
Druh harcmistrz ANDRZEJ ŁANUSZKA
Magister inżynier elektronik, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, długoletni nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Łączności. Wspaniały instruktor harcerski, drużynowy 5 KDH „Grom” im. Janka Surżyckiego, Z-ca Przewodniczącego MKI „Iskra”, Z-ca Komendanta Szczepu „Dzieci Pioruna”, Kierownik Harcerskiego Klubu Sportowego oraz instruktor organizacyjny Komendy Hufca Kraków-Podgórze. Niezawodny Kolega, Przyjaciel, Druh.
W uznaniu zaangażowania w działalności instruktorskiej Rada Kręgu Totemowego Synów i Dzieci Pioruna nadała dh. Andrzejowi puszczańskie imię „Paw Krzykliwy”.
Jako sportowy pasjonat uczestniczył i wielokrotnie przygotowywał reprezentacje Szczepu „Dzieci Pioruna” do zawodów sportowych w licznych konkurencjach w których odnosili wiele sukcesów. Organizował i przez wiele lat prowadził Mistrzostwa Hufca ZHP Kraków-Podgórze w Tenisie Stołowym.
Był organizatorem kilkudziesięciu obozów letnich i zimowych (obozy stałe, wędrowne, zagraniczne oraz zimowiska).
Jednak dla wielu pozostanie mistrzem gry na gitarze i wspaniałym wykonawcą piosenek śpiewanych na turystycznym szlaku i przy ogniskach. Znakomicie prowadził śpiew na wielu imprezach i spotkaniach harcerskich dostarczając nam wielu niezapomnianych chwil, niecodziennych wzruszeń i radości.
Od roku 2003, Druh Andrzej był członkiem Kręgu Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze. Bardzo aktywnie uczestniczył w działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.
Bardzo będzie nam Go brakowało.

 

śp.Paw Krzykliwy-słowo historii

Comments are closed.