2020.10.04 Złaz Kręgu Totemowego Synów i Dzieci Pioruna

W dniu 4 pażdziernika tego roku w Olszanicy na terenie fortu 39 przy zachowaniu wszelkich obostrzeń pandemicznych  odbył się kolejny Złaz Kręgu Totemowego Synów i Dzieci Pioruna.

Stawiło się 19 członków Kręgu i po wprowadzeniu, otrzymaniu absolutorium  i dyskusji / referował dh. Gniewosz Wytrwały/został uchwalony nowy

z uwzględnionymi wszystkimi zgłoszonymi poprawkami  regulamin Kręgu od teraz nazwany:” PRAWA DZIECI , CÓREK I SYNOW PIORUNA” .

Wniosek został przegłosowany przy 2 osobach wstrzymujących się.

I tak zgodnie z prawem została przedłużona obecna kadencja Władz Kręgu na rok – czyli jesień 2021. / z uwagi na ogólną sytuację w kraju/.

Został zmieniony również skład Rady Kręgu – w miejsce ustępującego dh. Cietrzewia został powołany dh. Marabut Myśliciel.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy  dh. Cietrzewowi Stanowczemu za wiele lat współpracy w Radzie – obecnie będzie doradzał z tzw. Gabinetu Cieni.

Przed nami nowe wyzwania a w szczególności obchody trzech rocznic związanych z historią Piątki.

I na tym polu szczególnie będziemy wspierać działania Komendy Szczepu w ich organizacji i przeprowadzeniu a także położymy nacisk na pracę z historią

i zapisanie na dostępnych nośnikach.

Czeka nas pracowity rok i obfitujący w moc wydarzeń którego i Wy będziecie świadkami.

Z przyczyn oczywistych nie załączamy żadnej dokumentacji fotograficznej.

Do następnego razu…

Comments are closed.