Krąg Totemowy Synów i Dzieci Pioruna powstał 25 VII 1936 roku, aby ustrzec w przyszłości Drużynę i jej wychowanków przed rozpadem i utratą wzajemnych kontaktów. Podstawowym celem Kręgu Totemowego jest stanie na straży poszanowania dorobku, tradycji i idei wychowawczych zawartych w prawie i przyrzeczeniu harcerskim tak godnie realizowanym przez środowiska 5 KDH.

Założycielem Kręgu był phm. Antoni Karnasiewicz HR przyjmując na przylądku Klonowica nad jez. Necko koło Augustowa totem Rączy Borsuk.
Pierwszymi członkami Kręgu zostali:

 • Stanisław Okoń – Sumak Śmiały
 • Juliusz Danek – Mewa Śmigła
 • Zbigniew Nalepa – Czarny Jastrząb
 • Zdzisław Tarkowski – Czarny Bocian
 • Stanisław Mazur – Foka Węźlarz.

Krąg Totemowy założony przy 5 KDH „Dzieci Pioruna” im. Ks. Ignacego Skorupki jako jeden z wielu kręgów puszczańskich przedwojennego harcerstwa oparł swą obrzędowość na życiu „leśnych ludzi” i przetrwał w tej formie aż do dni obecnych. Wszelkie uroczystości K.T. odbywają się w niedostępnych miejscach, wieczorową lub nocną porą w obecności Wodza Kręgu. Nowo wybrani członkowie kręgu stają się Dziećmi Pioruna i otrzymują jednoczłonowe imię – nazwę zwierzęcia o zbliżonym charakterze do przyjmowanego kandydata. Wnioski o przyjęcie do Kręgu Totemowego rozpatruje Rada Kręgu i decyzję podejmuje jednomyślnie. Oficjalnym znakiem przynależności do Kręgu jest trójkąt równoboczny o boku 6.5 cm, odwrócony podstawą do góry koloru czarnego ze srebrną lilijką przeszytą złotym piorunem.

Drugim stopniem wtajemniczenia jest otrzymanie miana Syna lub Córki Pioruna i przydomku do imienia Totemowego. Synowie i Córki Pioruna od momentu założenia Kręgu mają prawo do posiadania własnego proporca. W 1993 Rada Kręgu postanowiła wręczać proporce ufundowane przez jednego z członków Kręgu wybitnym Synom i Córkom Pioruna jako formę szczególnego wyróżnienia za pracę dla macierzystej drużyny – Piątki Krakowskiej.

W 1986 r w 50 rocznicę założenia kręgu, na ręce ówczesnego wodza „Puchacza Krzywodzioba” został przekazany proporzec Kręgu wykonany przez dh. Annę Mołodecką – „Pumę Drapieżną” i dh. Annę Czarny „Pszczółkę”, a zaprojektowany przez dh. Zdzisława Tarkowskiego „Czarnego Bociana”. Od tej chwili wszelkie przyjęcia do Kręgu Totemowego dokonują się w obecności tego proporca, a Krąg występuje na forum drużyn Piątki Krakowskiej pod jego szyldem.

W 1976 powołano do życia Radę Kręgu wybieraną zgodnie ze statutem na złazach kręgu z najstarszych Piątaków i czynnie pracujących instruktorów Piątki będących Synami Pioruna. Członkowie Rady Kręgu noszą czarny trójkąt ze srebrną obwolutą a Wódz Kręgu ze złotą obwolutą.

Na przestrzeni minionych lat Krąg Totemowy wielokrotnie był inspiratorem i organizatorem najważniejszych wydarzeń w życiu drużyny takich jak:

 • kolejne jubileusze,
 • opracowania historii i monografia,
 • akcje sztandarowe,
 • nadanie bohaterów i patronów drużynom,
 • przyznanie proporców drużynom,
 • zloty i biwaki o puchar wodza Kręgu,
 • fundacja tablic pamiątkowych.

Od chwili założenia Kręgu do chwili obecnej funkcje wodza Kręgu pełnili:

 • phm. Antoni Karnasiewicz „Rączy Borsuk” 1936 – 37
 • phm. Zbigniew Nalepa „Czarny Jastrząb” 1937 – 66
 • phm. Antoni Gryglowski „Puchacz Krzywodziób” 1966 – 74
 • HR Wojciech Wasiak „Chytry Wilk” 1974 – 1975
 • phm. Zbigniew Nalepa „Czarny Jastrząb” 1975 – 82
 • hm. Antoni Gryglowski „Puchacz Krzywodziób” 1982 – 2008
 • hm. Paweł Ludwig „Gepard Wierny” – 2008 – 2014
 • hm Adam Staszczyński „Wilk Gospodarny” 2014 – nadal

W roku 1998 na złazie Kręgu a z inicjatywy Rady Kręgu została założona Księga Przyjęć do grona Leśnych Ludzi. Od tej chwili wpisywane są tam wszelkie osoby, które dostąpiły członkostwa lub kolejnych stopni wtajemniczenia w Kręgu Totemowym. Mają one możliwość wpisania tam również swoich wspomnień z harcerskiej drogi przebytej wspólnie z bordowymi chustami. Może się ona znaleźć tylko w rękach członków Kręgu.

Obecnie działalnością Kręgu kieruje Rada Kręgu złożona z przedstawicieli tzw. starszyzny oraz instruktorów Szczepu Wichry – współcześnie kontynuującego tradycje V Drużyny Skautowej im. płk Michała Wołodyjowskiego.

W jej skład wchodzą:

Wódz Kręgu:

 • Wilk Gospodarny – Adam Staszczyński

Sekretarz:

 • Wilga Ambitna – Karolina Frankowska

Członkowie:

 • Marabut Myśliciel- Piotr Radkiewicz
 • Kumak Pomocny – Mateusz Frankowski
 • Lemur Wnikliwy – Mariusz Skóra
 • Owca Wrażliwa – Barbara Sabal
 • Pekari Ostoja – Agnieszka Kądziołek
 • Wilga Ambitna – Karolina Frankowska
 • Żuraw Rozważny – Wiesław Hajos

VII Wódz Kręgu Totemowego:

 • Gepard Wierny – Paweł Ludwig

Szczepowy 5 KDH Wichry:

 • Ara – Martyna Michalska

 

Dzięki nim oraz instruktorom Szczepu 5 KDH Wichry żywe są tradycje Piątki, a nasze środowisko może spokojnie przygotowywać się do kolejnego jubileuszu  110-lecia Drużyny 5 KDH jako jedno z nielicznych na harcerskiej mapie Polski oraz 85-lecia założenia Kręgu Totemowego Synów i Dzieci Pioruna.