Rada Kręgu

3 listopada 2009 roku Rada Kręgu spotkała się z Komendą Szczepu. Omawiano bieżące problemy Szczepu jak i sprawy związane ze zbliżającym się 100 lecie Piątki. Rozmawiano również o potrzebie zorganizowania Koła Przyjaciół Harcerstwa

Comments are closed.