Rada Kręgu

23 maja 2012 roku odbyła się Rada Kręgu. Omawiane były następujące sprawy:

1. Obóz letni – jest w dniach 2 – 28 sierpnia 2012 w Zatomiu Nowym. Spotkanie Kręgu 11 sierpnia 2012

2. Śródroczne spotkania Kręgu – najbliższe 23 czerwca 2012 roku u Ważki

3. Funkcjonowanie Szczepu w najbliższym i dalszym czasie ( przed i po obozie )

4. i inne drobne sprawy – luźna dyskusja

Comments are closed.