2024.02.10 Spotkanie na zimowisku w Laskowej

Drodzy Przyjaciele !

Prastarym zwyczajem w miniony weekend na zaproszenie Kadry Szczepu Wichry spędziliśmy niezapomniany czas z uczestnikami zimowiska / zuchami, harcerzami i instruktorami/.

Te  kilkadziesiąt godzin tchnęło w nas nową energie do pracy a w zasadzie do służby młodszym, zgodnie z zasadami naszego puszczańskiego Kręgu.

Spotkanie to choć przeszło już do historii na długo pozostanie  w naszej pamięci /patrz fotka to tylko członkowie Kręgu obecni na spotkaniu !/

To tu w Laskowej celebrowaliśmy obchody 60 lecie powstania drugiego w kolejności szczepu o tradycjach Piątki Krakowskiej, nasza Młodzież miała okazję do bezpośrednich kontaktów z członkami Kręgu, a także na poniedziałkowym apelu / min odznaczenia szczepu oraz duża ilość nowo przyjętych zuchów i harcerzy/mogła  zobaczyć w pocztach historyczne już  sztandary : Szczepu Wichry i Szczepu Błyskawica.

Odbyło się też nocne przyjęcie do Bractwa Dwóch Sztandarów kilkoro harcerek i harcerzy.

Oczywiście dla nas punktem kulminacyjnym było puszczańskie obrzędowe ognisko Kręgu Totemowego.

Tym razem z przyczyn technicznych trwało długo bo aż około 2 godziny.

W pełnej oprawie natury  i w licznym towarzystwie kręgowców  do grona wilczków/ Dzieci Pioruna/  zostali przyjęci Instruktorzy:

Pwd Weronika Wilk                        SALAMANDRA

Pwd Stanisław Kądziołek              BORSUK

Pwd Emanuel Podlecki                  CZEPIAK

Do grona Synów Kręgu zostali przyjęci dh Tomasz Danielak Jastrząb PIĘKNY oraz dh Piotr Michta Wombat MARUDA.

Nowo przyjętym i nowo mianowanym składamy piękne gratulacje.

 

Comments are closed.